Monocle

KrzysztofiwinMonokl

Krzysztof Iwin „Monocle”

board 72x92cm (2006)


Figure / Pencil Drawings / gouache drawings /
Date of publication: 2007-03-10 21:31:57

Friends

KrzysztofiwinPrzyjaciele

Krzysztof Iwin „Friends”

oil on board 51x72cm (2001)


Painting / Oil Paintings / Oil On Board /
Date of publication: 2007-03-10 15:19:18