Gallery Gate

Drogi Twórcze 2012
Collective

Drogi Twórcze 2012
Szanowny Pan
Krzysztof Iwin


Galeria Sztuki w Legnicy pragnie zaprosić do udziału w wystawie Drogi Twórcze 2012, która odbędzie się w grudniu 2012 r.

Od 22 lat Galeria Sztuki w Legnicy organizuje Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych PROMOCJE, konkurs skierowany do świeżo upieczonych absolwentów malarstwa polskich szkół wyższych i Akademii Sztuk Pięknych. Konsekwencją i swoistą kontynuacją PROMOCJI są Drogi Twórcze, cykl wystaw organizowanych nieregularnie co kilka lat, których zadaniem jest monitoring aktywności malarzy, prezentowanych wcześniej podczas PROMOCJI. Celem Dróg Twórczych jest ukazanie ewolucji ich twórczych postaw, nowych fascynacji
i krytycznych odniesień wobec otaczającej rzeczywistości i zjawisk artystycznych. Drogi Twórcze mają również za zadanie dokumentację działalności artystów od czasu ich uczestnictwa w PROMOCJACH do chwili obecnej oraz pośrednio - podsumowanie organizacyjnego dorobku PROMOCJI i refleksję nt. znaczenia tego typu działań jak konkursy artystyczne dla kształtowania polskiej sceny artystycznej i rynku sztuki.

Od początku trwania PROMOCJI wzięło w nich udział ponad 800 młodych malarzy, a w ostatnich dziesięciu latach - ponad 400, spośród tych ostatnich wybraliśmy uczestników do kolejnej wystawy Dróg Twórczych, którzy w ostatnich latach wyraźnie zaznaczyli swoją obecność na polskiej scenie i są rozpoznawalni, a czasami - mają ewidentny wpływ na jej aktualne oblicze.

Wystawie towarzyszyć będzie katalog, w którym - obok esejów nt. stanu polskiego malarstwa - planujemy zamieścić reprodukcje 2 wybranych prac każdego z artystów wraz z notą biograficzną (...)
Z poważaniem


Zbigniew Kraska
Dyrektor Galerii Sztuki w Legnicy
1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg

This site uses cookies. Use of the site signifies your agreement to the recording and use of. (Privacy Policy).
I UNDERSTAND AND AGREE

×

Copyright © Krzysztof Iwin
Presented on this page works not constitute an offer within the meaning of the Civil Code.